سفارش تبلیغ
صبا
آنکه حکیمی برای رهنمایی نیافت، هلاگ گشت . [امام زین العابدین علیه السلام]
لوگوی وبلاگ
 

آمار و اطلاعات

بازدید امروز :13
بازدید دیروز :193
کل بازدید :222784
تعداد کل یاداشته ها : 423
97/9/24
3:9 ص
مشخصات مدیروبلاگ
 
مسلم فروزان نیا[103]

خبر مایه
لوگوی دوستان
 

سوالات مسابقه احکام(تقلید،طهارت،نماز)

1-تقلید به چه معناست؟

1:رجوع غیر متخصص به متخصص در احکام اسلامی           2: پیروی کردن      3: احتیاط در اعمال دینی

2- به کسی که تقلید می کند ................می گویند وبه کسی که مورد تقلید قرار می گیرد و واجد شرایط است................می گویند

1:مرجع تقلید-مقلد         2:پیروی-امام            3:مقلد-مرجع تقلید

3- چرا تقلید کردن جزء ضروریات زندگی بشر است؟

1: چون شیوه ای است عقلایی بلکه ضروری که حذف آن از زندگی بشر نه تنها رکود بلکه سقوط دربرخواهد داشت

2: به همان دلیل که در مسائل طبی به طبیب ودر مسائل ساختمان به مهندس ساختمان ودر سایر کارها به اهل خبره آن کار مراجعه می کنیم در احکام اسلام نیز باید به فقیهی متخصص در دین مراجعه کنیم                                                             3: الف وب

4- در چه صورت عمل بدون تقلید صحیح است؟

1: در صورتی که بفهمد به وظیفه واقعی خود رفتار کرده است       2: عمل اوبا فتوای مجتهدی که فعلا باید از او تقلید کند مطابق باشد

3: مجتهد باشد                              4: همه موارد

5- حکم آبی که نمی دانیم پاک است یا نجس را بیان نمایید؟

1: پاک است       2: نجس است           3: استفاده کردن از آن جایز نیست           4: فقط برای خوردن اشکال دارد

6- آبی که پاک بوده ومعلوم نیست نجس شده یانه...............است وآبی که نجس بوده ومعلوم نیست پاک شده یانه.................است

1: پاک-نجس     2: نجس-پاک          3: نجس-نجس                 4: پاک –پاک

7- هرگاه شک کنیم مخرج غایط را تطهیر کرده ایم یانه وظیفه چیست؟

1: باید تطهیر نماید     2: اشکال ندارد     3: اگر بخواهیم نماز بخوانیم باید تطهیر نماییم      4:اگربعد از وضوباشداشکال ندارد

8- از فضله ی کدامیک از حیوانات زیر باید اجتناب کرد؟

1-: الاغ     2-: ماکیان     3-کبوتر 4-خفاش 

 9- کافر کیست؟

1: کسی که خدا یا پیامبر اسلام (ص) یا معاد را قبول ندارد      2: برای خدا شریک قرار می دهد

3: اسلام را منکر می شود       4: همه موارد

10- چه چیزهایی وضو را باطل می کند؟

1: بول،غائط،باد معده،خواب         2: چیزهایی که عقل را از بین می برد

3: کاری که باید برای آن غسل کرد مانند جنابت         4: همه موارد

11- آیا می توان مسح سر را برمو انجام داد؟

1: کسی که موی سر او به اندازه ای بلند است که اگر مثلا شانه کند به صورتش می ریزد باید بیخ موها را مسح کند

2: اشکال ندارد     3: فرق سر راباز کند ومسح کند      4: الف و ج

 12- چه کارهایی برجنب حرام است؟

1: مس خط قرآن واسم ذات واسم ذات واسمای خداوند، ورود به حرم امامان معصوم(ع)      2: ورود به مساجد وگذاشتن چیزی در مسجد         3: خواندن سوره ای که سجده واجب دارد       4: همه موارد

13: تیمم برچه چیزهایی صحیح است؟

1: هرآنچه از زمین محسوب شود        2: خاک، ریگ، کلوخ-شن     3: سنگ،گچ،آهک ومانند ان      4: همه موارد

14-نماز های واجب چند تاست؟

1: نماز های یومیه (روزانه) نماز آیات ،نماز میت،نماز طواف واجب خانه کعبه،نماز قضای پدر ومادر برپسر بزرگتر واجب است        2: نمازی که بواسطه نذر وقسم وعهد یا اجاره یا شرط بر انسان واجب شده

3: الف وب           4: نمازهای یومیه ونماز جمعه

15- نماز بر اساس آیات قرآن مجید وروایات اسلامی و وصایا وسفارشهای پیغمبر اکرم(ص)و ائمه هدی برهر انسان بالغ وعاقلی....... ........است؟

الف: مستحب        ب: واجب      ج: خوب        د: مباح

16- این سخن از کیست؟

اگر نماز قبول درگاه خدا شود سایر اعمال اونیز قبول خواهد شد واگر قبول نشود سایر اعمالش قبول نخواهد شد

1: پیامبر اکرم(ص)    2: حضرت علی(ع)    3: امام صادق(ع)    4: امام محمد باقر(ع)

17- واجبات نماز رابرشمرید

1: نیت،تکبیرة الاحرام،قیام،رکوع،سجود،قرائت،ذکر،تشهد

2: سلام،ترتیب،موالات       3: الف وب         4:نیت،تکبیره الاحرام،قیام،رکوع،سجود

18- موارد سجده سهوی رابیان کنید

1: کلام بیجا،سجده ی فراموش شده،تشهد فراموش شده

2: شک میان چهار وپنج بعد از سجده دوم      3: سهوا حرفی بزند   4: همه موارد

19- مبطلات نماز رابیان کنید

1: چیزهایی که وضورا باطل می کند-دست بسته نماز خواندن-آمین گفتن بعد از حمد-پشت به قبله نماز خواندن

2: حرف زدن عمدی-خندیدن باصدا-گریه کردن برای امور دنیوی      3: خوردن وآشامیدن-کم وزیاد کردن ارکان-پریدن به هوا        4: همه موارد

20-شرکت نکردن درنماز جماعت از روی بی اعتنایی چه حکمی دارد؟

1: حرام است      2: سزاوار نیست نماز جماعت ترک شود                  3: الف وب       4: مکروه است وگناه دارد

 

موفق باشید


92/7/10::: 6:8 ع
نظر()